Usluge carinjenja i špedicije

        

Sektor međunarodne špedicije preduzeća "BAGI TRANS" d.o.o. Kraljevo baveći se poslovima posredovanja u carinskom postupku odlikuje se visokim stepenom stručnosti, doslednošću i principijelnošću u obavljanju svakodnevnih poslova, korektnim odnosom prema svojim komintentima. Zastupljeni smo na svim graničnim prelazima i sedištima carinskih ispostava direktno ili preko svojih partnera - špeditera. Opremljeni smo vrhunskom opremom potrebnom za obavljanje naše delatnosti i u prilici smo da obezbedimo potpun servis i odgovorimo na sve zahteve naših komintenata.

Radeći duži niz godina na raznovrsnim poslovima organizacije i pripreme uvozno-izvoznih poslova, u mogućnosti smo da svojim poznavanjem zakonskih mogućnosti i parkse asistiramo u pronalaženju optimalnih rešenja. U okviru ove delatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.
Opširnije
Izmeni Članak

 

Špedicija - aktuelnosti
« nazad

Izjava ovlašćenog izvoznika

 

       REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
         UPRAVA CARINA
    148-07-483-00-13/2/2009
        15.06.2009. godine
    Beograd
        MS
 
CARINARNICI
 
Predmet: Izjava ovlašćenog izvoznika
 
Aktom broj 148-07-483-00-13/2009 od 23.02.2009. godine Uprava carina Republike Srbije propisala je određene postupke primene autonomnih trgovinskih mera za robu poreklom iz Evropske zajednice. U navedenom aktu, kao jedna od mera, definisana je obaveza carinarnica da, radi prihvatanja izjave ovlašćenog izvoznika kao dokaza o evropskom poreklu uvezene robe, u trenutku stavljanja robe u slobodan promet zahtevaju na uvid autorizaciju strane carinske administracije na osnovu čega se može utvrditi kako lice koje je ovlašćeno, tako i roba na koju se odnosi i zemlje, odnosno teritorije za koje važi izdata autorizacija.
Propisana obaveza inicirana je, u datom trenutku, zbog nedostatka direktnih ugovornih odnosa Evropske zajednice i Republike Srbije u delu administrativne carinske saradnje na polju naknadnih provera izdatih i prihvaćenih uverenja o poreklu robe, a u cilju obezbeđenja pravilnog i osnovanog preferencijalnog tretmana robe poreklom iz EU.
S obzirom da je Evropska Komisija svojom napomenom, objavljenom u Službenom listu EU serija C broj 2009/C/83/11 od 07.04.2009. godine, obavestila izvoznike u EU o početku i načinu primene autonomnih trgovinskih mera za robu poreklom iz Evropske zajednice koja se uvozi u Republiku Srbiju, te da je Generalni direktorat EK za carinsku i poresku uniju (DG TAXUD) Upravi carina Srbije dostavio listu modela brojeva ovlašćenja koji se izdaju ovlašćenim izvoznicima (u prilogu akta), a koju je pripremila Pan-Euro-Med radna grupa, stvoreni si osnovi za stavljanje van snage propisane obaveze iz predmetnog akta.
U tom smislu/ukoliko autorizacioni broj ovlašćenog izvoznika u izjavi o poreklu robe na fakturi odgovara modelu iz dostavljene liste brojeva ovlašćenja, carinarnice neće zahtevati uvid u rešenje o autorizaciji strane carinske administracije. Istovremeno, u navedenim slučajevima carinarnice neće zahtevati i sprovoditi postupak obezbeđenja plaćanja carinskog duga, propisan aktom Uprave carina br. 148-07-483-00-24/2009 od 11.03.2009. godine.
Upravnici carinarnica dužni su da osiguraju striktnu primenu ovog akta i odgovorni su za njegovo sprovođenje.
 
Ko.
-        Biro direktora,
-        Sektor za carinsko poslovanje i međunarodnu carinsku saradnju,
-        Sektor za tarifske poslove,
-        Sektor za ljudske resurse i opšte poslove,
-        Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove,
-        Sektor za kontrolu primene carinskih propisa,
-        Sektor za informacione tehnologije,
-        Odeljenje revizije,
-        Odeljenje za unutrašnju kontrolu.
 
                                                                                                                POMOĆNIK DIREKTORA
            Tihomir Bogićević