Usluge carinjenja i špedicije

        

Sektor međunarodne špedicije preduzeća "BAGI TRANS" d.o.o. Kraljevo baveći se poslovima posredovanja u carinskom postupku odlikuje se visokim stepenom stručnosti, doslednošću i principijelnošću u obavljanju svakodnevnih poslova, korektnim odnosom prema svojim komintentima. Zastupljeni smo na svim graničnim prelazima i sedištima carinskih ispostava direktno ili preko svojih partnera - špeditera. Opremljeni smo vrhunskom opremom potrebnom za obavljanje naše delatnosti i u prilici smo da obezbedimo potpun servis i odgovorimo na sve zahteve naših komintenata.

Radeći duži niz godina na raznovrsnim poslovima organizacije i pripreme uvozno-izvoznih poslova, u mogućnosti smo da svojim poznavanjem zakonskih mogućnosti i parkse asistiramo u pronalaženju optimalnih rešenja. U okviru ove delatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.
Opširnije
Izmeni Članak

 

Špedicija - aktuelnosti
ПОСТУПАК АКТИВНОГ ОПЛЕМЕЊИВАЊА
Овим упутством ближе се прописује начин спровођења царинског поступка активног оплемењивања, као поступка с економским дејством, којим се роби која се увози у царинско подручје Републике Србије дају повластице у виду одлагања плаћања или повраћаја увозних дажбина ради обраде и поновног извоза или извоза из царинског подручја Републике Србије у облику добијених производа, а да та обрада не штети основним интересима произвођача у Републици Србији.
Opširnije
Uvoz lekova i medicinskih sredstava po osnovu Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći
Odredbom člana 4. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći između ostalog, propisano je da se roba u smislu ovog zakona može uvoziti ako ispunjava uslove propisane za stavljanje u promet, odnosno za upotrebu na domaćem tržištu, a usluge u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim ugovorima, kao i da roba za koju je obavezna zdravstvena, veterinarska, ekološka ili fitopatološka kontrola ili kontrola kvaliteta može se uvoziti ako ispunjava propisane uslove.
Opširnije
Carinska obavesstenja - Uvoz motornih vozila
Prilikom uvoza upotrebljavanih motornih vozila u našu zemlju u odgovarajućem carinskom postupku carinarnice su dužne da kontrolu ispunjenosti uslova propisanih normom EURO 3 vrše u skladu sa odredbama člana 4. Uredbe o uvozu motornih vozila („Sl. glasnik RS“ br. 23/10 – u daljem tekstu: Uredba), imajući pri tom u vidu i objašnjenje Uprave carina 01/1.2 broj: D-4092/1 od 29.2.2008. godine....
Opširnije
Predmet: Slobodna trgovina sa Republikom Belorusijom
Dana 15.6.2011. godine u Minsku potpisan je Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o izmeni i dopuni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije od 31. marta 2009. godine (u daljem tekstu: Protokol).
Opširnije
CARINSKA OBAVEŠTENJA
CARINSKA OBAVEŠTENJA Redovan postupak obuhvata postupak podnošenja, prihvatanja, provere carinskih deklaracija (u daljem tekstu: deklaracija), puštanja robe. Ovo Objašnjenje se primenjuje u svim organizacionim jedinicama Uprave carina na kojima se sprovodi redovan postupak. Isto se primenjuje i u pojednostavljenim postupcima, ako uputstvima kojima su regulisani ti postupci, nije određeno drugačije. Redovan postupak regulisan je:
Opširnije
Prikazujem 11 - 15 od 54 rezultata.
Stranica od 11