Usluge carinjenja i špedicije

        

Sektor međunarodne špedicije preduzeća "BAGI TRANS" d.o.o. Kraljevo baveći se poslovima posredovanja u carinskom postupku odlikuje se visokim stepenom stručnosti, doslednošću i principijelnošću u obavljanju svakodnevnih poslova, korektnim odnosom prema svojim komintentima. Zastupljeni smo na svim graničnim prelazima i sedištima carinskih ispostava direktno ili preko svojih partnera - špeditera. Opremljeni smo vrhunskom opremom potrebnom za obavljanje naše delatnosti i u prilici smo da obezbedimo potpun servis i odgovorimo na sve zahteve naših komintenata.

Radeći duži niz godina na raznovrsnim poslovima organizacije i pripreme uvozno-izvoznih poslova, u mogućnosti smo da svojim poznavanjem zakonskih mogućnosti i parkse asistiramo u pronalaženju optimalnih rešenja. U okviru ove delatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.
Opširnije
Izmeni Članak

 

Špedicija - aktuelnosti
Razne odluke
Odluka o iznosima najpopularnijih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine Dopuna obaveštenja o korišćenju pečata za overu certifikata EUR.1 od strane carinskih organa Republike Hrvatske shodno primeni Sporazuma CEFTA 2006 Stavljanje van snage akta UC br. 148-12-439-01-5/2/2009 od 06.04.2009. Spisak duvanskih proizvoda upisanih u Registar o markama duvanskih proizvoda
Opširnije
ZAKON O SLOBODNIM ZONAMA
Ovim zakonom utvrđuju se uslovi za određivanje područja i rad slobodne zone, delatnosti koje se mogu obavljati u slobodnoj zoni, uslovi za obavljanje tih delatnosti i uslovi za prestanak rada slobodne zone, kao i osnivanje, pravni status i nadležnost Uprave za slobodne zone.
Opširnije
Vanredni prevoz
Predmet: Vanredni prevoz Radi pravilnog i jednoobraznog postupanja carinskih organa u postupku sa vangabaritnim vozilima, a na osnovu akta nadležnog Ministarstva za infrastrukturu broj:011-00-00100/2009-12 od 29.07.2009. godine, Uprava carina daje sledeće objašnjenje:
Opširnije
Postupak sa naknadno izdatim uverenjima o poreklu
Postupak sa naknadno izdatim uverenjima o poreklu, kao i zahtevima za prihvatanje uverenja o poreklu koje je postojalo u vreme sprovođenja carinskog postupka Radi jednoobraznog i pravilnog postupanja carinarnica u slučajevima kada u skladu sa Međunaronim eporazumima (CEFTA, SSP, Sporazum sa Ruskom federacijom, Republikom Belorusijom, u daljem tekstu Sporazum) postoji propisana mogućnost i naknadnog izdavanja uverenja o poreklu robe kao i primena istih u skladu sa rokovima iz navedenih Sporazuma, obaveštavamo vas o sledećem:
Opširnije
Sprovođenje carinske procedure za iznošenje/unošenje kontrolnih akciznih markica
Sprovođenje carinske procedure za iznošenje/unošenje kontrolnih akciznih markica VEZA: Akt UC 01/1.1 Br. D-6794/1 od 12.04.2006. god U praksi su uočene nepravilnosti u postupanju carinskih službenika u vezi sa primenom akta Uprave carina pod gornjim brojem i datumom, a koji se odnosi na pitanje sprovođenja carinske procedure za iznošenje kontrolnih akciznih markica u inostranstvo radi obeležavanja akciznih proizvoda koji će biti uvezeni u Republiku Srbiju, kao i pitanje unošenja u Republiku Srbiju stranih kontrolnih (evidencijskih) markica radi obeležavanja proizvoda koji će tako obeleženi biti izvezeni u inostranstvo.
Opširnije
Prikazujem 46 - 50 od 54 rezultata.
Stranica od 11